1358 - Uiwurerirexb jeqvad

Time Limit : 1 Second

Memory Limit : 128 MB

Submission: 561

Solved: 240

Description
Fmur lan oxbrvu mzx, E abpxcay Jvmffabza qdxwfaou eb vmjsad.xdz, eb nvejv rvada mda ombc jdcqrxzdmqvc qdxwfaou. Moxbz rvaua qdxwfaou rvada mda ombc iuebz uiwurerirexb jeqvad oarvxy. Rx sbxn oxda mwxir er, E nabr rx Neseqayem:


Eb jdcqrxzdmqvc, m uiwurerirexb jeqvad eu m oarvxy xl abjdcqrexb wc nvejv iberu xl qfmebrakr mda daqfmjay nerv jeqvadrakr mjjxdyebz rx m dazifmd ucurao; rva "iberu" omc wa uebzfa farradu (rva oxur jxooxb), qmedu xl farradu, rdeqfaru xl farradu, oekridau xl rva mwxta, mby ux lxdrv. Rva dajaetad yajeqvadu rva rakr wc qadlxdoebz mb ebtadua uiwurerirexb.
Uiwurerirexb jeqvadu jmb wa jxoqmday nerv rdmbuqxuerexb jeqvadu. Eb m rdmbuqxuerexb jeqvad, rva iberu xl rva qfmebrakr mda damddmbzay eb m yelladabr mby iuimffc giera jxoqfak xdyad, wir rva iberu rvaouaftau mda falr ibjvmbzay. Wc jxbrdmur, eb m uiwurerirexb jeqvad, rva iberu xl rva qfmebrakr mda darmebay eb rva umoa uagiabja eb rva jeqvadrakr, wir rva iberu rvaouaftau mda mfraday.
Rvada mda m biowad xl yelladabr rcqau xl uiwurerirexb jeqvad. El rva jeqvad xqadmrau xb uebzfa farradu, er eu radoay m ueoqfa uiwurerirexb jeqvad; m jeqvad rvmr xqadmrau xb fmdzad zdxiqu xl farradu eu radoay qxfczdmqvej. M oxbxmfqvmwarej jeqvad iuau lekay uiwurerirexb xtad rva abreda oauumza, nvadamu m qxfcmfqvmwarej jeqvad iuau m biowad xl uiwurerirexbu mr yelladabr reoau eb rva oauumza, nvada m iber ldxo rva qfmebrakr eu omqqay rx xba xl uatadmf qxuuewefereau eb rva Jeqvadrakr mby teja-tadum.Rveu reoa E zeta cxi uijv m qdxwfao, eb nvejv Yaujdeqrexb, Ebqir, Xirqir, Umoqfa Ebqir mda mff jeqvadrakr, nvadamu Umoqfa Xirqir eu iuebz qfmebrakr. Xl jxidua, rveu qdxwfao eu iuebz ueoqfa uiwurerirexb jeqvad mby oxbxmfqvmwarej jeqvad.
Rx uxfta oxbxmfqvmwarej jeqvad allejeabrfc, cxi jmb dalad rx vrrq://nnn.uajdarjxyawdamsad.jxo/UJWUxftd.heq
Input
Rva ebqir jxbrmebu oifreqfa jmuau. Amjv jmua vmu xbfc xba feba – jeqvadrakr nerv bx oxda rvmb 100 jvmdmjradu.
Eb amjv jeqvadrakr, rvada mda xbfc fxnad farradu mby uqmjau.
Output
Lxd amjv jmua, xirqir xba feba - rva qfmebrakr jxddauqxbyebz rx rva ebqir. Daoaowad rvmr famta uqmjau mfxba.
sample input
g g g
sample output
q q q
hint
source
Hust Monthly 10.04.05/Isun
© 2015 HUST ACMICPC TEAM. All Right Reserved.